Ενοικίαση εξοπλισμού

 

Ενοικιάστε κάτι που δεν χρησιμοποιείτε καθημερινά αλλά δεν είναι εύκολο να αποκτήσει κάποιος.

Η λογική είναι σαν το δωμάτιο του σπιτιού για το οποίο γράψαμε στο “Ενοικίαση Σπιτιού ή Δωματίου” . Αφού υπάρχει και δεν το χρησιμοποιείτε συνεχώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε.

Ανάλογα τον εξοπλισμό, μπορείτε να βρείτε ενδιαφερόμενους είτε μέσω γνωστών, είτε αγγελιών ή ακόμα και να φτιάξετε δικιά ιστοσελίδα για αυτό τον σκοπό.

 Πράγματα που θα μπορούσατε να ενοικιάσετε :
-Ακριβή – επαγγελματική φωτογραφική κάμερα
-Μουσικό όργανο / εξάρτημα(πχ ηχεία)
-Αγροτικό εξοπλισμό
-Όργανα γυμναστικής
Φυσικά μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα αντικείμενο και αν δείτε ότι υπάρχει ζήτηση και έχετε κτίσει πελατολόγιο να προχωρήσετε σε αγορά και παραπάνω.