Αποκτήστε παθητικό εισόδημα ακολουθώντας κάποιον ειδικό

 

 

Πολλές φορές δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.

Και μία περίπτωση είναι αυτή εδώ. Αποκτήστε παθητικό εισόδημα ακολουθώντας κάποιον ειδικό. Είτε αυτό είναι στα χρηματοικονομικά( μετοχές,ομόλογα κτλπ)  είτε σε προτάσεις στοιχηματισμού στον αθλητισμό είτε σε επιχειρηματικές επενδύσεις . Γενικά, σε ότι νομίζεται ότι δεν είστε αρκετά καλός ή δεν έχετε τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο κέρδους.

Ας πάρουμε για παράδειγμα, την περίπτωση του στοιχηματισμού που είναι και το πιο απλό. Βρίσκουμε κάποιον αποδεδειγμένα καλό και επαγγελματία που δίνει προτάσεις. Τον ακολουθούμε κατά γράμμα και χωρίς δικές μας παρεμβάσεις.Ακόμα και αν δεν ξέρουμε τίποτα για το άθλημα που μας προτείνει,ακόμα και αν διαφωνούμε με αυτό που προτείνει. Αυτός είναι ο ειδικός , εμάς απλά η άποψή μας. Αν το ιστορικό του δείχνει μακροχρόνια κέρδη, το πιο πιθανό είναι να έχετε και εσείς μακροχρόνια κέρδη μαζί του.

Θα προσέξατε φυσικά ότι τονίζουμε τον αποδεδειγμένα πετυχημένο και επαγγελματία. Ειδικά στο χώρο του στοιχήματος θα συναντήσετε άπειρες επιλογές από ανθρώπους που δίνουν προτάσεις. Πριν αποφασίσετε αν πρέπει να τον ακολουθήσετε. Κάντε έναν αναλυτικό έλεγχο στο ιστορικό του(αν δεν έχει απλά προσπεράστε τον) και τις αναλύσεις του.

Γενικότερα αυτός ο τρόπος απόκτησης παθητικού εισοδήματος μπορεί να αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικός και ξεκούραστος. Είναι δεδομένο όμως, ότι πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική επιλογή για τον ποιον πρέπει να ακολουθήσετε και σε ποιο τομέα !