Αγορά επιχείρησης που ήδη έχει κέρδη

Μεγαλύτερο κόστος από το να ξεκινήσετε επιχείρηση δικιά σας αλλά μικρότερο ρίσκο.

Αγοράζοντας μία επιχείρηση, έχεις έτοιμο το όνομα, την ροή χρημάτων, πελάτες , εργαζόμενους και εξοπλισμό. Αν κάνετε την σωστή επιλογή και αγοράσετε μία υγιής επιχείρηση που μπορεί να δουλέψει όσο το δυνατόν όπως δούλευε και πριν την αγορά , μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα πολύ καλό παθητικό εισόδημα. Φυσικά θα πρέπει να αφιερώνεται κάποιο χρόνο καθημερινά αλλά προφανώς αυτός θα είναι ελάχιστος σε σχέση με το να χτίζατε μια επιχείρηση από το μηδέν.

Αντίκτυπο σε αυτά τα πλεονεκτήματα υπάρχει φυσικά στο κόστος. Κατά κανόνα αγοράζοντας μία έτοιμη (επικερδής) επιχείρηση κοστίζει ακριβά. Αλλά αν το δείτε σαν μακροχρόνια επένδυση, βλέποντας ότι μπορεί να αποφέρει σταθερά έσοδα με το πέρασμα του χρόνου τις περισσότερες φορές αξίζει. Και εδώ συναντάμε το δεύτερο μειονέκτημα. Ότι, μπορεί να αγοράσετε μια επικερδής επιχείρηση και πολύ σύντομα λόγω λάθος χειρισμών, ή τυχαίων συγκυριών να σταματήσει να φέρνει κέρδη και να τεθεί σε κίνδυνο ή να χαθεί και τελείως το αρχικό σας κεφάλαιο.Οπότε, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός κάποιος πριν κάνει μία τέτοια επιχειρηματική κίνηση.

Επίσης λόγω του αυξημένου κόστους , θα πρέπει να έχετε και μεγαλύτερο διαθέσιμο κεφάλαιο στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς . Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο, η τράπεζα ή όποιος αποφασίσει να σας χρηματοδοτήσει, θα δει με πολύ καλύτερο μάτι την αγορά μιας έτοιμης επιχείρησης. Μπορεί να ελέγξει απτά οικονομικά στοιχεία και όχι προβλέψεις. Θα είναι λοιπόν πιο εύκολο να βρείτε κεφάλαιο για αγορά παρά για δημιουργία επιχείρησης.

Αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε online επιχείρηση μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα Flippa , τον πιο δημοφιλές ιστότοπο όπου γίνονται τέτοιου είδους αγοροπωλησείες